Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een heldere privacy verklaring. Wanneer nodig passen we deze aan. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Xelvin Food verwerkt

 1. Xelvin Food neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Xelvin Food een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die Xelvin Food verwerkt

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. CV
 5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact.
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Xelvin Food verwerkt

 1. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 2. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xelvinfood.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

Waarom Xelvin Food gegevens nodig heeft

Xelvin Food verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Je desgevraagd informatie toe te sturen;
 3. Je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 4. Xelvin Food analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoelang Xelvin Food gegevens bewaard

 1. Xelvin Food zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 2 jaar na het laatste contact.
 2. In het geval van een inschrijving bij een van de Xelvin Food bedrijven teneinde een bemiddeling tot stand te brengen zal Xelvin Food tenminste iedere twee jaar expliciet om goedkeuring vragen.

Delen met anderen

 1. Xelvin Food verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Xelvin Food blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om Google voor webstatistieken.

Cookie

Xelvin Food gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe je als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. Xelvin Food heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@xelvinfood.nl te sturen. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en jouw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Xelvin Food zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 2. Wanneer je jouw gegevens wilt doorgeven naar een andere partij kan Xelvin Food dit gemakkelijk voor je realiseren. Doorloop dan de boven beschreven stappen.

Beveiliging

 1. Xelvin Food neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@xelvinfood.nl
 2. Indien je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste wijziging: 17 mei 2018